STAP IN HET GEDICHT

Betreed de poëma
Betreed de poëet
Heb je ooit liefde gemaakt met een gedicht?
Ben je ooit midden in het leven van een andere mens geweest?
Heb je ooit de draak verslagen die probeerde het verhaal in brand te steken?
Ben je ooit die ene geweest in een kamer vol spiegelbeelden water wezen
proberend onkrasbaar te zijn in dwaasheid bekrast door je eigen reflectie?
Erachter komend dat de tijd is opgeraakt stil staat en jij bent ijs
Elke kras is het begin gekraakt te worden hopend
dat je niet barst smelt en loop je weg
Realiserend dat de tijd weer druipt laat je de druppels
door je vingers glippen en kijkt ernaar
Heb je ooit echt iets gezien?
Heb je je ooit ingebeeld dat alles een droom zou zijn en zelfs jij verzonnen was?
Ben je ooit een heerser geweest in de kunst der creeren?
Niet bij elkaartellen van stukjes die je al kent
Zonder willekeur vinden wat er nog nooit is geweest
Ben je ooit helemaal gestopt met het creeren van alles of niets?
Ben je ooit in een gedicht geweest met muren en plafond en vloer?
Niet proberend de deur te vinden
Heb je ooit geprobeerd de deur niet te vinden?
Ben je ooit het gedicht geweest?
Was je dat weleens?
Alsjeblieft …
Betreed dit gedicht
Snapshot_20130203_3

Advertenties

enter the poem

enter the poet
have you ever made love to a poem
have you ever been inside another man’s life
have you ever slayed a dragon that tried to set fire to the story
have you ever been the one inside a room of mirrors
being water trying to be unscratchable
foolishly scratched by your own reflection
finding out time ran out standing still and you are ice
every scratch is the beginning of being cracked
hoping you will not get crushed you melt and run
realising time is dripping again
you let the drops slip trough your fingers and watch
have you ever really seen anything at all
have you ever imagined everything was a dream and even you were made up
have you ever mastered the art of creation
not adding up little bits of what you already know
finding without random chance what has never been before
have you ever stopped creating anything at all
have you ever been inside a poem with walls
and ceiling and floor not trying to find the door
have you ever tried not to find the door
have you ever been the poem
have you ever?
… now please
enter the poem
Snapshot_20130203_3

Als we vissen

fishy
Als we vissen

Luister naar je hartslag,
voel hoe ’t voelt om in jou te kloppen.
Luister naar mij, voel dat we botsen,
het hoort erbij. Voel dat je voelt.
Het kan hard en zacht zijn.
Zie hoe alle haat en liefde van de wereld
over het plafond rolt.
Onder dit dak zijn tijd en ruimte een.
Je rug, die een brug onder ’t huis is.
Ons ritme kabbelt aan de oever van de kamer.
Een bootje is de hemel op t water.
De treurwilg laat zijn takken hangen
aan de dagen dat we blij zijn.
We hebben een gouden karper in een kooi gevangen,
hij zwemt door de kamer.
Een regenboogdruppel blijft hangen aan de zon.
Wat wil je vangen?
Deze lijn met deze haak.
Hier blijven we vissen vandaag.

Noning

Met het kunstwerk ‘De Vangst’ van Judith Elisabeth Tankink

De gepelde ui

onionflowers3

De gepelde ui

Zij stond midden in ’t midden van ’t midden van ’t midden
in ’t centrum van dat midden midden in de kern
zij was vergeten waar ze was
zoals een dichter ook vergeet waar hij over praat
zij was verdwaald in zaterdag
verkeerd afgeslagen bij de diepe glazen van
vrijdagnacht op zaterdag
er waren zoveel mensen die spraken
stilte waar is stilwater als je stilwater nodig hebt
in haar middelpunt was geen ruimte voor willekeurige ruis
in zichzelf verstopt als een matroesjka poppetje
onder al haar oppervlakkige lagen
naar dieper gelegen flarden realiteit
een psychonaut is iemand die ervan houdt
om weg te vluchten van de aarde
Buzz Aldrin wist ook hoe ’t was om in gewichtsloze toestand
zweverig te doen zonder zwaartekracht
buiten de dampkring in een space shuttle vlucht
eigenlijk is de maan ook een leuke plek om te zijn
van Houston naar overal waar ze wilde zijn
mister Iboga ontmoeten in de toekomst
met delerium zonder flux capacitor
op zoek naar haar centrum
haar nulpunt de plek waar ’t begon

Noning

Verdampend rood

Verdampend Rood

Verdampend rood

haar lucieuze lippen
smaakten naar meer dan water
ik was al dat golvende in haar
dat droop dat smolt dat rook
begeerte die boven ons uitsteeg
neusvleugels spreidde
tanden ontblootte en steigerde
heen en weer tussen ons beiden
vloog ongetemd dierlijk
vol in al bezielende gallop
een ongrijpbaar genot
de wind joeg er tegen in
omdat het moest
vlagen van waaien
aangewakkerde lucht
genietend van de vrijheid
de laaiend ongeremde passie en pijn
alles werd uitgedrukt
in een regenboog van rood
voorbij het luchtruim
in de ruimte waar wij
elkaar ontstegen waren

Noning

Zwarte Victorie


ZwarteVictorieZwarte Victorie

de zwartste zwartheid
een compositie van donkerzwart
een kleurloos accent
in een zee van diep zwarte duisternis
dit is een onzichtbare panter
dit is de mamba die het licht uitmaakt
dit is onyx dit is ebony
dit is negro dit is noir dit is schwarz
dit is maanloos in ’t holst van de nacht
in een kamer zonder ramen
met blinddoek en ogen dicht
dit is pek een kleur die plakt
dit is de koolstof in de inkt
waar ik mee schrijf dit is oneindigheid
dit is de perfecte expressie van alles en niets
¿dit is een open vraag
wat heb ik verstopt in al dit zwart?
hier bestaat de realiteit alleen in theorie
het antwoord op elke vraag is fantasie
want alles is relatief
dit is materie
met de massa van miljoenen sterren
die de ruimte en tijd vervormt
dit is voorbij de horizon
dit is liefde voor licht zo diep
dat geen enkele straal ontsnapt
is dit de ingang van een wormgat?
dit is het middelpunt van het universum
dit is waar alles om draait
het centrum van de revolutie
dit is oneindig
dit is zwarte schoonheid
’cause
¡Black is Beautiful!

Noning

Black Victory

ZwarteVictorieBlack Victory

the blackest blackness
a composition of darkblack
a colorless accent
in a sea of deep black darkness
this is an invisible panther
this is the mamba that puts out the light
this is onyx this is ebony
this is negro this noir this is schwarz
(spanish french german)
this is no moon in the deep of night
in a windowless room
with eyes closed and blindfold
this is pitch this color sticks
this is the carbon in the ink
with which I write this is infinity
this is the perfect expression of all and nothing
¿this is an open question
what have I hidden in all this blackness?
here reality merely exists in theory
the answer to every question is fantasy
for all is relative
this is matter
with the mass of one million suns
that distorts space and time
this is beyond horizon
this is love for light so deep
that no single ray can escape
is this the entrance to a wormhole?
this is the midpoint of the universe
around which all revolves
the centre of the revolution
this is infinite
this is black beauty
‘cause
¡Black is Beautiful!